Uzm.Psk. Gamze Kartal Tellihan

  Klinik Psikoloji

  2008 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Gamze Kartal, daha sonra İstanbul AREL Üniversitesi’nde master eğitimini tamamlayarak “Uzman Psikolog” ünvanını almıştır. Lisans eğitimi sırasında “Bahçelievler Atatürk Çocuk Esirgeme Kurumu, Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Psikiyatri Klinikleri, Surp Pırgiç Ermeni Vakfı Hastanesi, Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, T.C. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumu’nda” stajlarını tamamlamıştır.

  2008 yılından bu yana terapi uygulamaları yapmaktadır. Mesleğe başladıktan bu yana çeşitli psikolojik danışmanlık merkezleri ve hastanelerde görev yapmıştır. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri sırasında terapi eğitimlerini, test eğitimlerini tamamlamıştır.

  • Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde “Mesleğe Hazırlık ve Staj Programını”,
  • Prof. Dr. Mücahit Öztürk’le “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Hastalıkları ve Terapileri Eğitimini,
  • Türk Psikologlar Derneği’nde “ WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Eğitimini”,
  • Harville Hendrix’le “İmago Çift Terapisi Eğitimini” tamamlamıştır.

  Lisans eğitimi sırasında; Çalışan Anne ve Boşanmış Aile Çocuklarının Okul Performansı, Pozitif Düşünce ve Başarı Güdüsü Arasındaki İlişki, Su Sporlarının Otizm Üzerindeki Etkileri, İnsanlar Depreme Ne Kadar Hazırlıklı? (anket çalışması), Video Games and Agressive Thoughts(makale analizi), Duygu durum Bozuklukları Nelerdir? Tanı Kriterleri ve Tedavi Yaklaşımları Nelerdir? (Vak’a sunumu); Master eğitimi sırasında; Ergenler Arasındaki, Akran Zorbalığının Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisi, Sosyokültürel Yapının, Arkadaş Edinme Davranışı Üzerindeki Etkileri, Sosyokültürel Yapı ve Ebeveyn Tutumu Arasındaki İlişki konularında araştırmalar yapmıştır. Master tezi “Kimlik Stilleri, Hayatın Anlamı ve Kişilik Bozuklukları” üzerine yapılmış bir çalışmadır.

  Peabody Resim Kelime Testi, R.B. Cattel Zeka Testi, Bender Gestalt Testi, Memory for Design (MFD), Porteus Labirent, AGTE, MMPI, Benton Görsel Bellek Testi, WISC-R çocuklar için zeka testi uygulamakta olan uzmanımız Orthorom Sağlıklı Yaşam Merkezinde hizmet vermektedir.